Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Trong hai ngày 11& 12/06/2011 vừa qua Công ty liên doanh đá Quảng Ngãi kết hợp với Công ty TNHH MTV Đào Tạo & Kiểm Định An Toàn Miền Trung đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho Quản đốc , phó quản đốc phân xưởng toàn bộ nhân viên trong công ty

Đồng thời kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng .Đây là hoạt động định kỳ hàng năm của công ty  nhằm nâng cao ý thức và kiến thức cho công nhân trong việc đảm bảo an toàn về sinh lao động.
Sau khoá học  100% học viên tham gia đều đạt kết quả tốt .Đây là nổ lực của toàn thể anh em công nhân trong công ty cũng như giáo viên huấn luyện và sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty .
Một số hình ảnh thực hành phòng cháy chữa cháy: