Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐÁ QUẢNG NGÃI TIỀN THÂN LÀ CÔNG TY LIÊN DOANH ĐÁ QUẢNG NGÃI, thành viên của tổ chức WIN=WIN Fair Stone Cộng Hòa Liên Bang Đức

 

Telphone

+84 255 384 2020
+84 913 47 0296

Email

stonehillqn@gmail.com

Address

Tổ dân phố Liên Hiệp 2 p Trương Quang Trọng - TP Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất