Nguồn đá Basalt mới

Đá bazan là một loại đá magma được hình thành do sự nguội đi của nham thạch … yếu ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên gồm các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi
Một số hình ảnh về nguồn đá Basalt mới tại Quảng Ngãi.