Quản lý chất lượng

WIN = WIN FAIR STONE
Là tổ chức vì môi trường và vì xã hội .Các thành viên của tổ chức phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của tổ chức đưa ra để sản xuất ra các sản phẩm đá sạch ,đủ tiêu chuẩn xuất sang thị trường Mỹ và Châu Au.
Website: http://fairstone.win–win.de/

Tổ chức Win = Win Fair Stone đến thăm Stonehill Quảng Ngãi

  • Bảng cam kết giữa Stonehill và Win = Win
    • Không sử dụng lao động trẻ em.
    • Không sử dụng phụ nữ có thai.
    • Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại mỏ đá và tại nhà máy.