Sản phẩm

Loại khác

Bậc thang: 50x35x15 (±2)cm 75x35x15 (±2)cm 100x30x15 (±2)cm Đá cây: (50/100/150)x12x12 (±1)cm (50/100/150)x15x15 (±1)cm

Xem thêm »

Sản phẩm trang trí vườn

Kích cỡ (cm) Bi các loại: ф25cm; ф30cm; ф40cm,… Bàn ghế các loại: ф(80-100)cm H8+5 đôn ghế; đôn ghế ф(30-40)cm H45… Chậu hoa các loại

Xem thêm »

Đá cubic

Kích cỡ (cm) (±0,5)cm 7x7x7 (±0,5)cm 8x8x8 (±0,5)cm 10x9x8 (±0,5)cm 12x12x12 (±0,5)cm

Xem thêm »