Xuất khẩu

Mọi hoạt động của công ty đều tuân thủ các qui định nghiêm ngặt của Win = Win, từ khâu sản xuất ở Việt Nam đến tận tay người tiêu dùng ở Châu Âu, như không sử dụng lao động trẻ em,phụ nữ có thai và những lao động bất hợp pháp khác, điều kiện làm việc cho người lao động luôn luôn được quan tâm và cải thiện. Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất ra những sản phẩm đá sạch đạt tiêu chuẩn cung cấp thị trường châu Âu như Đức, Hà Lần , Bỉ , Áo, Pháp , Mỹ