Xuất xưởng đá phục vụ xây dựng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình vốn nổi danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra những người con tài ba, những vị anh hùng có công với dân tộc. Nơi đây cũng là quê hương đồng thời là nơi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng huyền thoại của đất nước đã an nghỉ. Người là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng lĩnh đã chỉ huy và tạo nên chiến thắng lẫy lừng trên trận địa Địa Biên Phủ lừng lẫy.


Quảng Bình vốn nổi danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra những người con tài ba, những vị anh hùng có công với dân tộc. Nơi đây cũng là quê hương đồng thời là nơi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng huyền thoại của đất nước đã an nghỉ. Người là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng lĩnh đã chỉ huy và tạo nên chiến thắng lẫy lừng trên trận địa Địa Biên Phủ lừng lẫy.